Visie

Een kerk in beweging. 

Wij geloven dat we door God geroepen zijn om als kerk open en gastvrij te zijn en het verschil te maken in onze omgeving. De basis en het uitgangspunt is het volbrachte werk door Jezus Christus. Gedreven door Jezus’ liefde voor mensen voelen we ons geroepen om zoveel mogelijk mensen in relatie te brengen met Jezus en met elkaar. Een kerk die het goede nieuws verspreidt en impact heeft in dit gebied en in ons land. Een kerk waar je opgebouwd wordt door het woord van God en mensen enthousiast en vol vreugde hun gaven en talenten inzetten om te bouwen aan Zijn koninkrijk.


Waarden:

Relatie

God is onze Vader, daardoor zijn we familie. Jezus herstelde de relatie tussen God en mensen. Hij leert ons om God de Vader lief te hebben boven alles en alle mensen om ons heen als ons zelf. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad.

Gezonde en sterke relaties zijn belangrijk. Wij brengen mensen in relatie met God en elkaar. Door relatie kunnen we groeien, elkaar inspireren, helpen en ondersteunen om in elke persoon het beste naar boven te brengen.. 

Dienen en eren. 

Omdat Jezus in alles centraal staat, komt Hem alle eer toe. Maar ook in alles wat wij voor elkaar doen, willen we eervol zijn. Het is een eer om God te dienen met al onze gaven en talenten.

Daarom gaan wij voor het allerbeste, voor de gemeente en voor elkaar.

Dit uit zich door verantwoordelijkheid te nemen, trouw te zijn en respectvol met elkaar om te gaan.

Niets is onmogelijk bij God

Wij leven uit geloof met de zekerheid dat in God alle dingen mogelijk zijn. Hij is in staat meer te doen dan wij kunnen bidden, dromen, hopen of beseffen. Hij staat boven alle uitdagingen en situaties die wij tegen komen. Hij is voor ons en zal ons nooit in de steek laten.

Gul en gastvrij

Jezus heeft alles gegeven. Hij gaf ons het allerbeste. Ook wij geven het beste door gul en gastvrij te zijn met onze tijd, energie en geld. Wij zijn gezegend om te zegenen.  

Eigentijds:

Wij zijn een moderne, creatieve en humoristische wereldkerk. God houdt van deze wereld daarom staan we er als kerk midden in. Een kerk vóór alle generaties.  De vorm verandert met de tijd, maar de inhoud blijft gebaseerd op de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel.

Generaties:

God is een God van generaties. De beste jaren van ons leven behoren God toe. Daarom geven we als Empower ruimte aan mensen van alle leeftijden. We moedigen elkaar aan in het ontdekken van onze gaven en talenten en deze te ontwikkelen.

Terug naar boven