ANBI

Empower Church is een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het ANBI-nummer van Empower is: 54654

Jaarverslag en financiën

Bekijk hier het jaarverslag

Het bestuur van Empower Church bestaat uit: Johan van Oosten, Jan Bork,  Frida Jaarsma en Erik Leusink.

Terug naar boven