ANBI

Jaarverslag en financiën

Bekijk hier het ANBI Formulier (2021)

Bekijk hier de Winst en Verliesrekening (2021)

Juridisch gezien is Empower Church een kerkgenootschap welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status.

Het ANBI-nummer van Empower is 54654.
Empower Church heeft een bestuur, welke bestaat uit de volgende personen:
Johan van Oosten – voorzitter
Erik Leusink – penningmeester
Frida Jaarsma – secretaris
Jan Bork – algemeen lid
Als bestuur hebben we de verantwoordelijkheid voor de materiële en financiële zaken van Empower.
Daarnaast ondersteunen we de teams en geven wij, waar nodig, adviezen.
Financiën worden ingezet om de doelstelling te realiseren zoals in de visie is beschreven.
Wij ondersteunen de visie en de bijbehorende waarden van Empower en willen onze gaven en talenten inzetten voor de kerk.

We ontvangen geen honorarium voor bestuurstaken en vergaderen zo vaak als nodig is.

Terug naar boven